K23 – Toán kinh tế

Danh sách sinh viên chuyên ngành Toán kinh tế khóa 23 (1981 – 1985)

TT Họ tên – Năm sinh – Giới tính – Quê quánNơi công tác – Điện thoại (CQ) NR
Nguyễn Thị Mai Anh – 1963 – Nữ – Thị xã Bắc Ninh, Hà Bắc

Công ty Bưu chính liên tỉnh và Quốc tế Hà Nội

8.214258 – 7.681799

Vũ Văn Bình – 1963 – Nam – Kiến Xương, Thái Bình

Tổng công ty xây dựng Sông Đà, Hà Nội

Nguyễn Ngọc Cần – 1964 – Nam – Thanh Hoá

Thanh Hóa

Doãn Gia Cường – 1963 – Nam – Hà Nội

Công ty Hoà Phát, HN – 8.358553

Trần Đình Dũng – Nam – Thanh Hóa
Trần Tuấn Dương – 1963 – Nam – Hà Nam Ninh

Công ty Đài Nam, Hà Nội  – 8.311709

Trần Thị Huệ – 1964 – Nữ – Thị xã Hà Tĩnh

Công ty TNHH Vinh, Nghệ An – 038.835935

Đỗ Thanh Hằng – 1963 – Nữ – Thị xã  Hải Dương

Công tác ở Hà nội – 8.698847 – 8.216673

Đinh Thị Kim Lan – 1963 – Nữ – Thị xã Bắc Ninh, Hà Bắc

Công ty Nông thổ sản, 65 Ngô Thì Nhậm, HNội –  9.712967 – 9.438456

Vũ Quang Thịnh – 1964 – Nam – Cẩm Phả, Quảng Ninh

Công ty KPMQ Hà Nội – 8.634218 – 8.228128

Hồ Bích Vân – 1965 – Nữ – Hà Nội

Đại học KTQD – 5.728533 – 8.691485