K40 – Toán kinh tế

Danh sách sinh viên chuyên ngành Toán kinh tế khóa 40 (1998 – 2002)

TT Họ tên – Năm sinh – Giới tính – Quê quánNơi công tác – Điện thoại (CQ) NR
Phan  Ích Chiến – 1980 – Nam – Hà Tây
Vũ Hữu Chiến – 1979 – Nam – C5 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà nội
Nguyễn Tiến Bình – 1979 – Nam – Bắc Ninh
Chu Ngọc Điệp – 1980 – Nam – Hà Nam
Vương Thừa Đại – 1980 – Nam – Nghệ An
Nguyễn Tiến Đạt – 1980 – Nam – Hà Tây
Nguyễn Hưng Giang – 1979 – Nam – Hà Tây
Nguyễn Thị Thu Hà – 1980 – Nữ – Thái Bình
Nguyễn Đình Hải – 1980 – Nam – Nghệ An
Đinh Thị Thúy Hằng – 1979 – Nữ – Vĩnh Phú
Nguyễn Văn Hùng – 1980 – Nam – Hải Dương
Nguyễn Sỹ Hải – 1978 – Nam – Thanh Hóa
Phí Thị Thu Hiền – 1980 – Nữ – Thái Bình
Nguyễn Quang Huy – 1980 – Nam – Hải Dương
Nguyễn Văn Khương – 1980 – Nam – Bắc Ninh
Nguyễn Cảnh Khánh – 1979 – Nam – Nghệ An
Nguyễn Đức Khoa – 1978 – Nam – Thanh Trì, Hà Nội
Vũ Duy Kiên – 1979 – Nam – Hà Nam
Đoàn Văn Lợi – 1980 – Nam – Bắc Giang
Khổng Minh Long – 1977 – Nam – Hà nội
Nguyễn Văn Luyện – 1979 – Nam Bắc Giang
Đặng Hữu Minh – 1979 – Nam – Hà Tây
Nguyễn Đức Minh – 1980 – Nam – Đông Anh, Hà Nội
Phan Việt Nam – 1980 – Chương Mỹ, Hà Tây
Nguyễn Văn Ngọc – 1980 – Nam – Bắc Giang
Đào Văn Nghĩa – 1980 – Nam – Hưng Yên
Nguyễn Đức Nghĩa – 1979 – Nam – Thanh Hóa
Hoàng Bích Phương – 1980 – Nữ – Hà Nội
Phạm Quang Phong – 1980 – Nam – Hà Tây
Nguyễn Viết Quang – 1979 – Nam – Nghệ An
Phạm Văn Quyền – 1979 – Nam – Hải Dương
Võ Trọng Tân – 1980 – Nam – Nghệ An
Bùi Việt Thái – 1980 – Nam – Thái Bình
Phạm Quang Thanh – 1980 – Nam – Hải Phòng
Trần Đức Thanh – 1980 – Nam – Hải Dương
Nguyễn Đình Thi – 1979 – Nam – Nghệ An
Đặng Hoàng Thiệp – 1980 – Nam – Hải Dương
Đỗ Phương Thuận – 1979 – Nữ – Phú Thọ
Trương Văn Thuyết – 1979 – Nam – Thanh Hóa
Nghiêm Khắc Tiến – 1979 – Nam – Hưng Yên
Nguyễn Hùng Tiến – 1980 – Nam – Gia Lâm, Hà Nội
Nguyễn Thọ Trường – 1978 – Nam – Quảng Bình
Đào Thúy Trang – 1980 – Nữ – Gia Lâm, Hà Nội
Nguyễn Đình Tuấn – 1980 – Nam – Nghệ An
Phan Anh Tuấn – 1980 – Nam – Gia Lai
Nguyễn Thị Uyên – 1979 – Nữ – Vĩnh Tuy, Hà Nội
Nguyễn Đình Vũ – 1979 – Nam – Hải Dương
Tô Thị Vinh – 1980 – Nữ – Nghệ An
Lý Anh Xuân – 1979 – Nam – Thanh Hóa