K42 – Toán kinh tế

Danh sách sinh viên chuyên ngành Toán kinh tế khóa 42  (2000 – 2004)

TT Họ tên – Năm sinh – Giới tính – Quê quán
Nơi công tác – Điện thoại (CQ) NR
1 Vũ Mạnh Cường – 1982 – Nam – Nam Định
2 Nguyễn Văn Duy – 1981 – Nam – Hưng Yên
3 Võ Trí Dũng – 1982 – Nam – Hải Phòng
4 Bùi Đăng Đức – 1981 – Nam – Nam Định
5 Lê Anh Đức – 1982 – Nam – Hưng Yên
6 Vương Minh Giang – 1982 – Nam – Hà Nội
7 Bùi Lâm Hà – 1981 – Nam – Hà Nội
8 Nguyễn Thị Thu Hằng – 1981 – Nữ – Hà Nam
9 Phạm Thị Như Hoa – 1982 – Nữ – Thái Nguyên
10 Trần Thanh Hoa – 1982 – Nữ – Thái Nguyên
11 Trần Thị Việt Hoa – 1982 – Nữ – Yên Bái
12 Nguyễn Vinh Huy – 1981 – Nam – Hà Nội
13 Nguyễn Thị Huyền – 1982 – Nữ – Nam Định
14 Phan Thị Hương – 1982 – Nữ – Thanh Hóa
15 Nguyễn Thị Hồng Loan – 1981 – Nữ – Thanh Hóa
16 Ngô Văn Mạnh – 1981 – Nam – Bắc Ninh
17 Vũ Thị Ngà – 1981 – Nữ – Thái Bình
18 Lưu Hồng Nhạn – 1982 – Nữ – Nghệ An
19 Lê Thị Phượng – 1982 – Nữ – Vĩnh Phúc
20 Vi Văn Pin – 1980 – Nam – Lạng Sơn
21 Nguyễn Hồng Sơn – 1980 – Nam – Bắc Ninh
22 Nguyễn Thị Thảo – 1982 – Nữ – Hà Tây
23 Phạm Đức Thắng – 1980 – Nam – Hà Tây
24 Phạm Ngọc Thế – 1981 – Nam – Hưng Yên
25 Đặng Trần Tuấn – 1982 – Nam – Phú Thọ