K46 – Toán tài chính

Danh sách sinh viên chuyên ngành Toán tài chính khóa 46 (2004 – 2008)

TT Họ tên – Năm sinh – Giới tính – Quê quánNơi công tác – Điện thoại (CQ) NR
    1. Nguyễn Thị Vân Anh – 1986 – Nữ – Hải Phòng
    2. Trịnh Tùng Anh – 1986 – Nam – Lạng Sơn
    3. Nguyễn Thị Bích – 1986 – Nữ – Hà Tây
    4. Hoàng Thị Minh Châm – 1985 – Nữ – Hà Nội – 9133662
    5. Nguyễn Chí Công – 1985 – Nam – Hải Dương
    6. Phan Hoàng Diệu – 1986 – Nữ – Ninh Bình
    7. Lê Thị Dung – 1985 – Nữ – Thanh Hóa
    8. Nguyễn Văn Dũng – 1983 – Nam – Hà Tây
    9. Nguyễn Thị Hồng Điệp – 1985 – Nữ – Hà Nội
  10. Vũ Thị Trà Giang – 1986 – Nữ – Hải Phòng
  11. Lê Thanh Hải – 1985 – Nữ – Thái Nguyên
  12. Nguyễn Thị Hồng Hạnh – 1985 – Nữ – Quảng Ninh
  13. Đặng Thị Huê – 1986 – Nữ – Nam Định
  14. Nguyễn Thị Huệ – 1986 – Nữ – Hà Tây
  15. Đào Thị Thanh Huyền – 1985 – Nữ – Hà Nội
  16. Phạm Vũ Hùng – 1985 – Nam – Hà Tây
  17. Khúc Hoàng Tuyết Hương – 1986 – Nữ – Bắc Ninh
  18. Trần Ngọc Thu Hương – 1986 – Nữ – Quảng Ninh
  19. Chu Thị Thu Hường – 1985 – Nữ – Hà Tây
  20. Hoàng Anh Linh – 1986 – Nam – Hưng Yên
  21. Nguyễn Hồng Linh – 1985 – Nữ – Hà Nội – 8311382
  22. Nguyễn Mạnh Linh – 1985 – Nam – Phú Thọ
  23. Nguyễn Thị Diệu Linh – 1986 – Nữ – Thái Bình
  24. Nguyễn Thị Ngọc Linh – 1986 – Nữ – Quảng Ninh
  25. Nguyễn Văn Linh – 1987 – Nam – Hải Dương
  26. Phạm Thị Kiều Linh – 1986 – Nữ – Thái Bình
  27. Phạm Thị Hải Ly – 1986 – Nữ – Hà Nội  – 5760177
  28. Nguyễn Thị Ngọc Minh – 1987 – Nữ – Hà Nội – 9842581
  29. Vũ Thị Minh – 1986 – Nữ – Hải Phòng
  30. Lê Văn Mười – 1985 – Nam – Nam Định
  31. Trần Thị Mừng – 1986 – Nữ – Thái Bình
  32. Nguyễn Đức Nghĩa – 1987 – Nam – Yên Bái
  33. Đồng Thị Bích Ngọc – 1986 – Nữ – Quảng Ninh
  34. Nguyễn Thị Thu Phương – 1986 – Nữ – Hải Phòng
  35. Võ Thị Lan Phương – 1986 – Nữ – Hà Nội – 8775096
  36. Nguyễn Đức Quang – 1986 – Nam – Vĩnh Phúc
  37. Phạm Thị Quế – 1986 – Nữ – Bắc Ninh
  38. Phạm Đỗ Quyên – 1985 – Nữ – Hà Nội – 7331905
  39. Nguyễn Văn Quỳnh – 1985 – Nam – Bắc Ninh
  40. Nguyễn Đăng Quý – 1985 – Nam – Hà Tây
  41. Đổng Lệ Thanh – 1985 – Nữ – Hà Nội – 9230477
  42. Phạm Thị Thanh – 1986 – Nữ – Thái Bình
  43. Phạm Ngọc Thảo – 1986 – Nữ – Yên Bái
  44. Nguyễn Mạnh Thắng – 1986 – Nam – Thanh Hóa
  45. Vũ Quyết Thắng – 1986 – Nam – Thanh Hóa
  46. Bùi Thị Thu Thủy – 1986 – Nữ – Thái Bình
  47. Nguyễn Thị Phương Thúy – 1986 – Nữ – Hà Nội – 6885146
  48. Nguyễn Thị Phương Thúy – 1986 – Nữ – Phú Thọ
  49. Nguyễn Thị Thu Trang – 1986 – Nữ – Hải Phòng
  50. Phạm Thị Huyền Trang – 1986 – Nữ – Hải Phòng
  51. Hoàng Thị Kiều Trinh – 1985 – Nữ – Hà Nội
  52. Nguyễn Văn Tuyến – 1985 – Nam – Vĩnh Phúc
  53. Nguyễn Thị Ánh Tuyết – 1985 – Nữ – Thanh Hóa
  54. Nguyễn Thị Yến – 1985 – Nữ – Nghệ An
  55. Doãn Thị Chà My – 1986 – Nữ – Hà Nội – 8770460
  56. Phạm Thị Tố Uyên – 1986 – Nữ – Hải Dương
  57. Trần Thị Như Hoa – 1986 – Nữ – Hà Nam