K48 – Toán kinh tế

Danh sách Chuyên ngành Toán kinh tế khóa 48 (2006 – 2010)

TT Mã sv Họ tên Ghi chú
1 CQ480550 Dư Thị Kiều  Đông
2 CQ480551 Nguyễn Bá  Đông
3 CQ48538 Bùi Thị   Điệp
4 CQ480584 Nguyễn Thế  Đức
5 CQ480175 Nguyễn Ngọc Bình
6 CQ480211 Lê Thị Bích Châu
7 CQ480488 Vũ Thành Dương
8 CQ480433 Nguyễn Bá Dũng
9 CQ480362 Vũ Thị Kim Dung
10 CQ481062  Đàm Thị H ồng
11 CQ480842 Lê Thị   Hằng
12 CQ481354 Lương Thị Thiên Hương
13 CQ480644  Đặng Thanh Hà
14 CQ480680  Đỗ Thị Thanh Hà
15 CQ480642 Phạm Thanh Hà
16 CQ480653 Phạm Thị Thu  Hà
17 CQ480707 Triệu Thu Hà
18 CQ481370 Chu Thị Thu Hường
19 CQ480932  Đỗ Thị Thu  Hiền
20 CQ481263 Trần Thế Hưng
21 CQ481007 Vũ Quang  Hoàn
22 CQ483631 Trần Văn  Hoàng
23 CQ481170 Nguyễn Thanh Huyền
24 CQ481175 Vũ Thị  Huyền
25 CQ481449 Nguyễn Thị Lan
26 CQ481631 Nguyễn Thùy Linh
27 CQ481812 Phạm Trọng Minh
28 CQ481897 Chu Văn  Nam
29 CQ481876 Nguyễn Tú Nam
30 CQ481966 Nguyễn Trang Ngân
31 CQ481946  Đồng Vĩnh  Nga
32 CQ481941 Nguyễn Hằng Nga
33 CQ481991 Nguyễn Minh Ngọc
34 CQ482203  Đặng Thị  Phương
35 CQ482200  Đinh Thị Thu Phương
36 CQ482239 Phạm Thị   Phương
37 CQ483771 Tăng Thị Thu Phương
38 CQ482430 Vũ Đình Sơn
39 CQ482914 Vũ Thị  Thương
40 CQ482552  Đỗ Thế  Thành
41 CQ483813 Cao Tiến Thành
42 CQ482629 Vũ Thị Thu Thảo
43 CQ482650 Trương Quyết Thắng
44 CQ482641 Trần Thị Hồng Thập
45 CQ482793 Nguyễn Phương Thúy
46 CQ482752 Lê Hoài  Thu
47 CQ482762 Nguyễn Mai Thu
48 CQ482749 Trần Thị   Thu
49 CQ483037  Đỗ Quỳnh Trang
50 CQ483035 Nguyễn Thị  Trang
51 CQ483054 Nguyễn Thị Huyền Trang
52 CQ483143 Nguyễn Đình Trung
53 CQ483158  Đặng Văn Tuân
54 CQ483337 Nguyễn Thị Vân
55 CQ483371 Phạm Văn Việt
56 CQ483443 Nguyễn Thị Yến
57 CQ483464 Vũ Thị Yến