K51 – Toán kinh tế

Danh sách lớp Toán kinh tế khóa 51  (2009 – 2013)

TT Họ tên – Ngày sinh – Quê quán Điện thoại – Email – Nơi làm việc Ghi chú
1 Trần Quỳnh Anh
27/06/1991 –  Nam Định
0987935556
quynhanh.tkt@gmail.com
2 Nguyễn Ngọc Anh
14/07/1991 – Nam Định
0977.701.719
anhnn07@gmail.com
3 Lưu Thị Ánh
18/06/1991 – Hà Nội
4 Lê Thị Ngọc Bích
13/06/1991 – Nam Định
01663298296
5 Bùi Thị Chinh
26/10/1991 – Hà Nội
01663620909
6 Ngô Vũ Cường
20/09/1991 – Vĩnh Phúc
0976920091
7 Phạm Thị Dung
24/10/1991 – Thanh Hóa
01656258796
dungpham2911@gmail.com
8 Đỗ Thị Dung
02/06/1991 – Thanh Hóa
01678757475
dung.mfe.neu@gmail.com
9 Đặng Thị Thuỳ Dương
29/03/1991 – Hà Nội
01667627409
dangthuyduong293@gmail.com
10 Nguyễn Khánh Duy
17/12/1991 – Vĩnh Phúc
091 222 3359
duynk.neu@gmail.com
11 Tống Khánh Duy
09/01/1991 – Hải Phòng
01656 096 798
duytk.neu@gmail.com
12 Lục Thanh Hà
25/09/1991 – Quảng Ninh
0974686323
13 Đào Hồng Hạnh
20/09/1991 – Hà Nội
01663819931
daohonghanh209@gmail.com
14 Hoàng Quỳnh Hoa
08/03/1991 – Vĩnh Phúc
01255675956
15 Nguyễn Thị Thúy Hoa
26/08/1991 – Hà Nam
01656241451
16 Đỗ Thị Huệ
24/06/1991 – Vĩnh Phúc
01234 787 268
dohue.ktqd@gmail.com
17 Đoàn Quang Huy
14/10/1991 – Hà Nội
01686306697
18 Lê Thị Huyền
24/02/1991 – Nam Định
01656110414
lehuyen2402@gmail.com
19 Vũ Thị Huyền
05/09/1991 – Thanh Hóa
01672971335
20 Phạm Quang Lịch
Thái Bình
keikan91@gmail.com
21 Trần Diệu Lý
26/06/1991 – Nam Định
01672823606
22 Đỗ Ngọc Minh
19/05/1991 – Thanh Hóa
01684710394
23 Võ Đại Nghĩa
15/08/1991 – Nghệ An
0165 719 3934
nghiavodai@gmail.com
24 Võ Hồng Ngọc
13/10/1991 – Nghệ An
01649582051
wrynnkai.neu@gmail.com
25 Phan Phương Thanh
30/01/1991 – Hà Nội
01649629321
phuongthanhphan.neu@gmail.com
26 Mẫn Thị Thu Thảo
20/12/1991 – Bắc Ninh
01649555716
thuthaoneu.2012@gmail.com
27 Phan Thị Thu
14/10/1990 – Hưng Yên
01628129889
phanthu1410@gmail.com
28 Nguyễn Thị Thu Thuỷ
23/09/1991 – Nghệ An
01676616676
thuthuy239@gmail.com
29 Đặng Thị Bích Trâm
01/12/1991 – Hà Nội
0168 2366 741
dbtram11291@gmail.com
30 Nguyễn Quang Tuấn
26/05/1991 – Thanh Hóa
01649 584 575
31 Đỗ Minh Tùng
09/06/1991 – Phú Thọ
01674677284
32 Nguyễn Thị Tuyết
19/01/1990 – Hà Nội
0169 899 8881
nguyentuyetktqd90@gmail.com
33 Hoàng Thị Vân
09/04/1990 – Hà Nội
01257553366
hoangthivan0904@gmail.com
34 Phạm Thị Yến
10/06/1991 – Nam Định
01653047682
phamyen.1608@gmail.com