K57 – Toán kinh tế

Danh sách sinh viên Toán kinh tế – K57

STT Mã sinh viên Họ tên Ghi chú
1 11150035 Bùi Phương Anh
2 11150038 Bùi Trung Anh
3 11150265 Nguyễn Thị Ngọc Anh
4 11150705 Phạm Quốc Cường
5 11150883 Dương Thị Dung
6 11150941 Lê Đắc Dũng
7 11151070 Nguyễn Thị Duyên
8 11150713 Nguyễn Văn Đại
9 11151118 Nguyễn Thị Hương Giang
10 11151120 Nguyễn Thị Hương Giang
11 11151144 Vũ Thị Hồng Giang
12 11151150 Bùi Thị Ngọc Hà
13 11151268 Vũ Thị Thu Hà
14 11151432 Quách Hồng Hạnh
15 11151445 Vũ Thị Hồng Hạnh
16 11151334 Lê Thị Kim Hằng
17 11151494 Nguyễn Diệu Hiền
18 11151544 Hoàng Minh Hiển
19 11151662 Nguyễn Thị Hoà
20 11151677 Nguyễn Thị Hòa
21 11151803 Đào Văn Huấn
22 11151821 Lê Thị Hương Huệ
23 11151854 Phạm Việt Hùng
24 11152014 Đào Quốc Huy
25 11152030 Ngô Quang Huy
26 11151867 Nguyễn Quang Hưng
27 11151908 Khuất Thị Hương
28 11151945 Nguyễn Thị Mai Hương
29 11152367 Nguyễn Thị Liên
30 11152533 Nguyễn Thanh Linh
31 11152878 Vũ Thị Mai
32 11152922 Lê Thị Minh
33 11153080 Nguyễn Thu Nga
34 11153173 Đoàn Thị Ngọc
35 11153179 Lăng Thị Ngọc
36 11153186 Lý Thị Bích Ngọc
37 11153391 Phạm Thị Nhung
38 11153598 Đinh Thị Kim Phượng
39 11153627 Vũ Thị Minh Phượng
40 11153954 Trần Thị Thanh
41 11153977 Nguyễn Văn Thành
42 11154065 Nguyễn Thị Phương Thảo
43 11154113 Bùi Văn Thể
44 11154153 Hoàng Thị Thơm
45 11154175 Nguyễn Thị Thu
46 11154199 Đỗ Thị Anh Thư
47 11154391 Nguyễn Mậu Tiến
48 11154445 Cao Thu Trang
49 11154453 Đặng Thị Phương Trang
50 11154509 Lê Thị Thu Trang
51 11154515 Mai Hà Trang
52 11154422 Đinh Thị Bảo Trâm
53 11154866 Nguyễn Thị Tuyết
54 11144964 Nguyễn Quốc  Việt