K57 – Toán tài chính

Danh sách lớp Toán tài chính – K57

STT Mã sinh viên Họ tên Năm sinh Ghi chú
1 11150023 Vũ Đức An 17/04/1997
2 11150071 Đỗ Đức Anh 17/12/1997
3 11150120 Lại Thị Huyền Anh 07/02/1997
4 11150178 Nguyễn Dương Phương Anh 18/12/1997
5 11150348 Phạm Thị Vân Anh 11/12/1997
6 11150386 Trần Thị Hiền Anh 27/07/1997
7 11150388 Trần Thị Lan Anh 08/05/1997
8 11150487 Trần Thị Ngọc Ánh 15/11/1997
9 11150652 Trần Thị Tuyết Chinh 21/01/1997
10 11150656 Cao Thị Chung 31/01/1997
11 11151063 Hoàng Thị Hồng Duyên 30/04/1997
12 11151209 Nguyễn Thị Ngân Hà 05/07/1997
13 11151307 Bùi Thị Thu Hằng 31/03/1997
14 11151580 Nguyễn Khắc Hiếu 13/09/1996
15 11151695 Nguyễn Thị Hoài 06/09/1996
16 11151714 Chu Thanh Hoàn 22/09/1997
17 11151852 Phạm Quang Hùng 17/07/1997
18 11152013 Đặng Quang Huy 06/06/1997
19 11152057 Phạm Thị Thu Huyên 01/04/1997
20 11152155 Nguyễn Thị Thanh Huyền 17/02/1997
21 11152199 Vũ Ngọc Huyền 16/05/1997
22 11152453 Lê Khánh Linh 30/11/1997
23 11152552 Nguyễn Thị Khánh Linh 12/05/1996
24 11152577 Nguyễn Thuỳ Linh 20/07/1997
25 11152763 Chu Thị Lương 12/04/1997
26 11152780 Hà Hương Ly 19/08/1997
27 11152890 Ngô Văn Mạnh 16/03/1997
28 11152912 Cấn Xuân Minh 06/11/1997
29 11152943 Nguyễn Quốc Minh 08/05/1997
30 11153099 Vũ Thị Nga 04/11/1997
31 11153312 Lê Đức Nhật 16/08/1997
32 11153325 Nguyễn Hồng Nhi 19/09/1997
33 11153350 Đỗ Thị Hồng Nhung 01/07/1997
34 11153366 Nguyễn Dương Hồng Nhung 19/03/1997
35 11153367 Nguyễn Hồng Nhung 17/12/1997
36 11153416 Trần Đức Hoàng Ninh 03/11/1997
37 11153418 Hà Thị Thu Nương 05/03/1997
38 11153562 Phạm Thị Phương 01/10/1997
39 11153566 Phạm Thị Thu Phương 01/10/1997
40 11153675 Phùng Tấn Quang 10/08/1997
41 11153632 Hà Linh Quân 22/05/1997
42 11153851 Nguyễn Văn Sỹ 21/11/1997
43 11154015 Lê Thị Thảo 21/09/1997
44 11154142 Nguyễn Thị Thoa 03/12/1997
45 11154159 Vũ Công Thông 21/10/1997
46 11154184 Phạm Thị Hà Thu 01/06/1997
47 11154193 Trần Thị Minh Thu 20/11/1997
48 11154272 Hồ Thị Thanh Thúy 11/11/1997
49 11154277 Lê Thị Thúy 27/11/1997
50 11154386 Mai Ngọc Tiến 25/11/1997
51 11154720 Nguyễn Thành Trung 24/11/1997
52 11154776 Vũ Đức Tuân 12/11/1997