Kế hoạch thực tập của sinh viên chính quy-Kỳ mùa thu năm 2022

Căn cứ kế hoạch giảng dạy, thực tập kỳ Mùa thu năm 2022, các bạn sinh viên Toán kinh tế k61 đăng ký thực tập kỳ Mùa thu năm 2022 và các giảng viên hướng dẫn thực hiện theo kế hoạch:

  1. Thời gian thực tập: Từ 01/08/2022 đến 20/11/2022 (gồm có thực tập tổng hợp và viết chuyên đề)
  2. Thời gian nộp chuyên đề thực tập (bản mềm và bản cứng): 25/11/2022
  3. Thời gian chấm chuyên đề thực tập và nhập điểm lên hệ thống: dự kiến từ 28/11/2022 đến 4/12/2022
  4. Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn lớp Toán kinh tế k61:
STT Mã học viên Họ tên học viên Email GV HD
1 11191354 Ngô Thị Phương Duyên 11191354@st.neu.edu.vn Cô Liên
2 11191283 Nguyễn Thùy Dương 11191283@st.neu.edu.vn Cô Liên
3 11193267 Hoàng Thị Mai 11193267@st.neu.edu.vn Cô Liên
4 11193374 Nguyễn Thị Hà Mi 11193374@st.neu.edu.vn Cô Liên
5 11191558 Nguyễn Thị Thu Hà 11191558@st.neu.edu.vn Cô Liên
6 11190165 Lê Duy Anh 11190165@st.neu.edu.vn Cô Phương
7 11194764 Dương Vũ Hương Thảo 11194764@st.neu.edu.vn Cô Phương
8 11194651 Vũ Thị Thắm 11194651@st.neu.edu.vn Cô Phương
9 11195397 Phạm Thị Huyền Trang 11195397@st.neu.edu.vn Cô Phương
10 11193870 Vũ Thị Ngọc 11193870@st.neu.edu.vn Cô Thắm
11 11193031 Phùng Linh Linh 11193031@st.neu.edu.vn Cô Thắm
12 11194955 Đoàn Thị Thanh Thư 11194955@st.neu.edu.vn Cô Thắm
13 11195210 Đinh Thị Quỳnh Trang 11195210@st.neu.edu.vn Cô Thắm
14 11195767 Đồng Thị Hà Vi 11195767@st.neu.edu.vn Cô Thắm
15 11192392 Nguyễn Quang Huy 11192392@st.neu.edu.vn Cô Thủy
16 11190387 Nguyễn Thị Ngọc Anh 11190387@st.neu.edu.vn Cô Thủy
17 11191521 Lại Thu Hà 11191521@st.neu.edu.vn Cô Thủy
18 11190653 Ngô Thị Ngọc Ánh 11190653@st.neu.edu.vn Cô Thủy
19 11195050 Trần Thanh Thúy 11195050@st.neu.edu.vn Cô Thủy
20 11190649 Lê Thị Ngọc Ánh 11190649@st.neu.edu.vn Thầy Huy
21 11192505 Trần Thị Huyền 11192505@st.neu.edu.vn Thầy Huy
22 11192734 Nguyễn Lương Liệu 11192734@st.neu.edu.vn Thầy Huy
23 11192957 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 11192957@st.neu.edu.vn Thầy Huy
24 11193387 Đinh Nhật Minh 11193387@st.neu.edu.vn Thầy Huy
25 11194275 Nguyễn Thị Thu Phương 11194275@st.neu.edu.vn Thầy Mạnh
26 11190401 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 11190401@st.neu.edu.vn Thầy Mạnh
27 11193221 Nguyễn Khánh Ly 11193221@st.neu.edu.vn Thầy Mạnh
28 11193576 Nguyễn Hoài Nam 11193576@st.neu.edu.vn Thầy Mạnh
29 11194441 Đàm Thúy Quỳnh 11194441@st.neu.edu.vn Thầy Mạnh
30 11191302 Trần Thị Thùy Dương 11191302@st.neu.edu.vn Thầy Trung
31 11191549 Nguyễn Thị Hà 11191549@st.neu.edu.vn Thầy Trung
32 11191710 Nguyễn Thị Thu Hằng 11191710@st.neu.edu.vn Thầy Trung
33 11192074 Ngô Huy Hoàng 11192074@st.neu.edu.vn Thầy Trung
34 11193020 Phạm Thị Thùy Linh 11193020@st.neu.edu.vn Thầy Trung
35 11195924 Vũ Thị Yến 11195924@st.neu.edu.vn Thầy Trung