Kế hoạch tổ chức tham quan chùa Bái Đính

Nhân dịp đầu Xuân năm 2011, Công đoàn Khoa có kế hoạch tổ chức cho cán bộ – giáo viên Khoa Toán kinh tế đi thăm quan Khu văn hóa tâm linh chùa Bái Đính. Thời gian dự kiến là ngày chủ nhật, 27/2/2011 (một ngày).
BCH Công đoàn xin thông báo để các đồng chí cán bộ – giáo viên trong Khoa được biết. Ai có nhu cầu tham gia xin vui lòng đăng ký với chị Lan (Văn thư) trước ngày 18/2/2011.
Một số thông tin về Khu văn hóa tâm linh chùa Bái Đính có thể xem Tại đây
 BCH Công đoàn