Kế hoạch Tư vấn Tuyển sinh 2023

 

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến trên mạng xã hội của Trường: fb.com/ktqdneu; fb.com/tvtsneu

Phương thức Thời gian Đầu mối Phối hợp
1 Qua MXH của trường
Giới thiệu đề án, phương án 3/2023 Phòng QLĐT P.Truyền thông, Khoa viện
Tư vấn xét tuyển kết hợp 6/2023 Phòng QLĐT P.Truyền thông, Khoa viện
2 Sự kiện do VOV, TVT tổ chức 3/2023 > Phòng QLĐT P.Truyền thông, Khoa viện
3 TVTS trực tuyến cho các Khoa viện có nhu cầu
OPEN DAY
1 Trường 6-7/2023 Phòng QLĐT P.Truyền thông, Khoa viện
2 Báo tuổi trẻ, Bộ GD ĐT Phòng QLĐT P.Truyền thông, Khoa viện
3 Nghệ An – Thanh Hóa 18-19/2/2023 Phòng QLĐT P.Truyền thông, Khoa viện
4 Hải Phòng 26/2/23 Phòng QLĐT P.Truyền thông, Khoa viện
5 ĐHBK 19/3/23 Phòng QLĐT P.Truyền thông, Khoa viện
6 ĐHBK 7/2023 Phòng QLĐT P.Truyền thông, Khoa viện
7 Các trường THPT Hà Nội Từ 3/2023 > Phòng QLĐT P.Truyền thông, Khoa viện
8 Các trường THPT địa phương Từ 3/2023 Phòng QLĐT P.Truyền thông, Khoa viện