[TKT] Lịch giảng từ Tháng 12.2023

Lịch giảng Bộ môn Toán Kinh tế

Học kỳ Xuân 2024 (Học kỳ 2 năm học 2023-2024) –

Đợt 1. Từ 18/12/2023 đến

Tên HP Mã Lớp Số sv  Thứ (tiết) Phòng Giảng viên
Kinh tế lượng 1 (Lý thuyết) 64A.BDS, 64B.BDS 73  Bảy (3-4)  A2-312 Cô Hà
Kinh tế lượng 1 (Thảo luận) 64A.BDS 23  Sáu (3-4)  C-208 Cô Hà
Kinh tế lượng 1 (Thảo luận) 64A.BDS 23  Bảy (1-2)  B-303 Cô Thu Trang
Kinh tế lượng 1 (Thảo luận) 64B.BDS 27  Ba (1-2)  A2-209 Cô Thu Trang
Kinh tế lượng I 64.TOKT 48  Hai (3-4)  C-203 Thầy Dong
KHDL trong KT&KD 63.TOKT 56  Tư (3-4)  B-107 Thầy Huy
Lý thuyết MH TKT 1 64.TOKT 50  Sáu (1-2)  C-203 Cô Phương
Lý thuyết trò chơi 64.TOKT 41  Ba (1-2)  A2-409 Thầy Hải
Chuỗi thời gian 63A.TKKT 23  Năm (1-2)  A2-404 Thầy Hải
Chuỗi thời gian 63B.TKKT 33  Năm (3-4)  A2-404 Cô Phương
Chuỗi thời gian 63.TOKT 50  Sáu (1-2)  A2-306 Thầy Hải
Tối ưu hóa 64A.LOGIS 66  Tư (1-2)  B-104 Cô Thảo
Tối ưu hóa 64B.LOGIS 64  Ba (3-4)  C-103 Cô Thảo
ƯD KHDL trong Marketing 63.TOKT 21  Hai (1-2)  B-107 Cô Giang