Kê khai giờ giảng học kỳ 2 (2017 – 2018)

THÔNG BÁO:

Thông báo của nhà trường: TẠI ĐÂY.

Hạn nộp Bộ môn: Thứ Năm 24.5.2018.

 

Các đơn vị thực hiện kê khai khối lượng giảng dạy, hướng dẫn các hệ đào tạo học kỳ II năm học 2017-2018 (từ ngày 15/01/2018 đến hết ngày 24/06/2018) đã hoàn thành, bao gồm:

 –  Hệ đại học chính quy (chính quy đại trà, liên thông CĐ lên Đại học, VB2);

 –  Hệ đại học phi chính quy (VHVL, LT từ TC lên ĐH, LT từ CĐ lên ĐH, VB2)

 –  Hệ sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ).

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.