Kê khai giờ giảng học kỳ 2 năm học 2014-2015

Theo thông báo của nhà trường (TẠI ĐÂY) các thầy cô kê khai giờ giảng học kỳ 2 năm học 2014-2015 theo mẫu M55.

Thời gian giảng kê khai: từ tháng 1 đến hết tháng 6 năm 2015.

Thời hạn nộp xuống phòng Tài chính: 2/6/2015.

Các thầy cô gửi tờ kê khai lên Văn phòng khoa theo Bộ môn. Bộ môn Toán kinh tế tại cặp clearbag trong ngăn kéo bộ môn.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.