Kết quả nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2007-2008

(Thứ tư, 20 Tháng 8 2008 00:00)

Kết quả Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2007 – 2008

Hưởng ứng phong  trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân, năm sinh viên khóa 46, 47 khoa Toán kinh tế, chuyên ngành Toán kinh tế đã tham gia các đề tài nghiên cứu và đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

Trong số năm đề tài tham gia, có một giải Ba, và bốn giải Khuyến khích.

Các đề tài đoạt giải cụ thể như sau:

Giải ba

  • Đề tài "Nghiên cứu cấu trúc thu nhập hộ gia đình trong nông nghiệp ở Việt Nam, sử dụng bộ số liệu điều tra hộ gia đình".

Nhóm tác giả: Trần Thành Luân, Nguyễn Thị Tươi, Lê Trường Giang – lớp Toán kinh tế 47.
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Minh

Giải khuyến khích

  • Đề tài "Phân tích mối quan hệ giữa tốc độ tăng cung ứng tiền tệ, tốc độ tăng trưởng kinh tế với tỷ lệ lạm phát; vận dụng trong phân tích tình hình Việt Nam năm 2007"

Tác giả: Nguyễn Thị Hương – lớp Toán kinh tế 47.
Người hướng dẫn: ThS. Bùi Dương Hải.

  • Đề tài "Nghiên cứu cấu trúc tiêu dùng hộ gia đình Việt Nam, sử dụng bộ số liệu điều tra hộ gia đình".

Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Kiên Châm, Hoàng Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Huyền, Trịnh Thị Huyền Trang, Đinh Thị Vân – lớp Toán kinh tế 47.
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Minh

  • Đề tài "Sử dụng mô hình kinh tế lượng phân tích các yếu tố tác động tới bất bình đẳng ở Việt Nam giai đoạn 1998 – 2004"

Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thùy Trang, Phạm Thị Thái, Nguyễn Thị Thủy, Hoàng Thị Xoan – lớp Toán kinh tế 46.
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Minh