Khai trương Văn phòng khoa mới

Trong ngày 19.9.2018, khoa Toán kinh tế đã khai trương Văn phòng khoa mới.

Việc chuyển từ văn phòng cũ, phòng 403-404 tầng 4 Nhà 7 sang văn phòng mới, P1106 – tầng 11 – nhà A1 đã được thực hiện trong các ngày sau đó.

 

Một số hình ảnh:

Ngày 19.9.2018

Ngày 21.9.2018