Khóa 58 Báo cáo Chuyên đề thực tập (10.1.2020)

Vào lúc 13h30, tại tầng 3 và 4 nhà A2, Bộ môn Toán kinh tế tổ chức Báo cáo chuyên đề Thực tập với các sinh viên hoàn thành Chuyên đề Thực tập Đợt 1 – K59.

Hình ảnh của 5 Hội đồng

 

Hội đồng số 1.
Hội đồng số 2
Hội đồng số 3
Hội đồng số 4
Hội đồng số 5