Khóa học ngắn hạn Thu Đông 2014

Trung tâm X lý d liu  Kinh tế – xã hi và D báo (CPF) thông báo v khóa hc ngn hn Thu Đông 2014.

Các khóa học bắt đầu từ 22/11/2014

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYỂN TẠI ĐÂY

Để góp phần trang bị những kỹ năng chuyên sâu về phân tích định lượng trong Kinh tế – Tài chính, Trung tâm Xử lý dữ liệu Kinh tế – Xã hội và Dự báo thuộc Khoa Toán Kinh tế – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tiến hành mở chuỗi các khóa học ngắn hạn về phân tích số liệu và dự báo kèm theo hướng dẫn các phần mềm chuyên dụng.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng kết hợp với Khoa Ngoại ngữ kinh tế để tổ chức các khóa học bổ trợ thi SAT cho học sinh phổ thông

Chuỗi các khóa học Thu Đông 2014 được chia làm 5 nhóm chính:

  • Nhóm Khóa hc v Kinh tế lượng ng dng

Giảng viên: PGS. TS. Nguyễn Thị Minh

Phần mềm: EVIEWS 8 – STATA 12/13

Bao gồm 3 Module (Nội dung chi tiêt xem tại: Nội dung )

–          Module E1: Kinh tế lượng trong phân tích và dự báo với EVIEWS và STATA – Phần cơ bản.

–          Module E2: Dự báo trong Kinh tế vĩ mô sử dụng mô hình chuỗi thời gian.

–          Module E3: Phân tích và dự báo vi mô với mô hình số liệu mảng.

 

  • Nhóm Khóa học về Phân tích và xử lý số liệu với SPSS

Giảng viên: TS. Nguyễn Mạnh Thế

Phần mềm: SPSS 18/19/20/21/22

Bao gồm 2 Module (Nội dung chi tiêt xem tại: Nội dung )

–          Module SP1: Phân tích và xử lý số liệu với SPSS – Khóa cơ bản.

–          Module SP2: Phân tích và xử lý số liệu với SPSS – Khóa nâng cao.

 

  • Nhóm Khóa học về Phân tích và xử lý số liệu với STATA

Giảng viên: ThS. Đỗ Thị Minh Thúy

Phần mềm: STATA 12/13

Bao gồm 2 Module (Nội dung chi tiêt xem tại: Nội dung )

–          Module ST1: Phân tích và xử lý số liệu với STATA – Khóa cơ bản.

–          Module ST2: Phân tích và xử lý số liệu với STATA – Khóa nâng cao.

 

  • Nhóm Khóa học về Quản trị rủi ro

Giảng viên: ThS. Bùi Thị Ngọc Thủy (Module R1)

Phần mềm: Excel – VBA 2010/2013, Matlab 2012/2013, S.A.S 9, EVIEWS 8

Bao gồm chuỗi các  Module (Nội dung chi tiêt xem tại: Nội dung )

–          Module R1: Các mô hình về Rủi ro trong tài chính – Phần cơ bản

–          Các Module tiếp theo sẽ cập nhật trong thời gian tới

 

  • Nhóm Khóa hc bổ trợ kỳ thi SAT cho học sinh phổ thông

Giảng viên: TS. Nguyễn Thành Trung, TS. Phạm Thị Thanh Thùy, ThS. Ngụy Thùy Trang

Phần mềm: EVIEWS 8 – STATA 12/13

Bao gồm 3 Module tổ chức đồng thời. Học viên có thể đăng ký học riêng lẻ các Module quan tân.

–          Module SAT1: Mathematics Course (nội dung)

–          Module STA2: Critical Reading Course (nội dung)

–          Module SAT3: Writing Course (nội dung)

 

Hc phí

* Đối với các khóa học về Kinh tế lượng, Thống kê và Quản trị rủi ro.

  • Mỗi Module: 2 triu VND/module 6 buổi 1.5 triệu VND/module 4 buổi

Đăng ký trước 3 Module: giảm 1 triu VND

  • Sinh viên: 1.5 triu VND/module 6 buổi 1 triệu VND/module 4 buổi

             (Đối với sinh viên không áp dụng ưu đãi giảm học phí khi đăng kí trước 3 Module)

Đối với các khóa học về SAT.

  • Học phí sẽ được thông báo chính trong 2 ngày tới.

 

Đóng Hc phí:  Các học viên có thể nộp học phí thông qua các cách sau

 

– Nộp trực tiếp vào buổi đầu tiên của khóa học cho chị Nguyễn Phương Lan là thư ký của Trung tâm.

 

– Nộp trước tại VP Khoa Toán Kinh tế – P 403 nhà 7 – Đại học Kinh tế Quốc dân.

 

– Nộp chuyển khoản qua tài khoản 1460 2050 31044 (Nguyễn Phương Lan – Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT – Chi nhánh Nam Hà Nội). Khi chuyển khoản, nếu có thể, xin ghi thông tin chuyển khoản là học phí lớp ngắn hạn. Sau khi chuyển khoản, xin vui lòng nhắn tin lại cho chị Nguyễn Phương Lan – Số điện thoại: 0912 319 386 để xác nhận đã chuyển tiền trong đó ghi rõ họ tên và lớp đã đăng ký học.

 

 

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYỂN TẠI ĐÂY

Mọi thắc mắc xin gửi về địa chỉ Email: cpf.mfe.neu@gmail.com

Tư vấn khóa học: 0936 659 788 (Thành)