KHÓA HỌC PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG VÀ BỔ TRỢ SAT – THU ĐÔNG 2014

Trung tâm Xử lý dữ liệu Kinh tế – Xã hội và Dự báo xin thông báo chính thức về các khóa học Định lượng – Thu Đông 2014 và các khóa bổ trợ thi SAT cho học sinh phổ thông. 

Các khóa học bắt đầu khởi động từ 22/11/2014

Xin vui lòng bấm vào hình bên dưới để tham khảo thông tin chi tiết.

KHOA HOC NGAN HAN

 ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY