Khoa làm việc với đại diện ĐH Macquarie, Úc (5.7.2024)

Vào sáng Thứ Sáu, ngày 5 tháng 7 năm 2024, đại diện Đại học Macquarie, Sydney, Australia, đã có buổi làm việc với Khoa Toán Kinh tế

Về phía ĐH Macquarie, có:

  • TS. Maggie Lee, giảng viên phụ trách Chương trình Thạc sỹ Actuary
  • Ms Hạnh, tư vấn vùng Đông Nam Á của trường

Về phía Khoa Toán Kinh tế có:

  • TS. Nguyễn Mạnh Thế, Trưởng khoa
  • TS. Hoàng Đức Mạnh, Phó trưởng khoa
  • TS. Phạm Thị Hồng Thắm, điều phối viên chương trình Actuary của Khoa

Hai bên đã trao đổi về những lĩnh vực có thể hợp tác, như trao đổi sinh viên bậc Cử nhân chương trình Actuary, mở bậc Cao học chương trình Actuary.

Những thỏa thuận cụ thể sẽ được trao đổi bằng văn bản.

Ảnh lưu niệm