Khoa Toán Kinh tế du xuân đầu năm (31.1.2023)

Vào ngày 31 tháng 1 năm 2023 (mùng 10 Tết Quý Mão), công đoàn Khoa đã tổ chức buổi du xuân đầu năm.

Khoa đã đi thăm chùa Phật Tích, đền Lý Bát Đế (Đền Đô), đình Bảng.

Một số hình ảnh du xuân.