Khoa Toán kinh tế thăm một số di tích tại Thanh Hóa

Trong đợt nghỉ hè tại Thanh Hóa, các giáo viên cán bộ khoa Toán kinh tế đã thăm một số di tích tại Thanh Hóa:

1. Phủ Trịnh: Là nơi thờ 12 đời chúa Trịnh, bắt đầu từ Minh Khang Thái vương Trịnh Kiểm đến Án đô vương Trịnh Bồng

2. Thành nhà Hồ: di sản văn hóa Thế giới, là thành đá được xây dựng trong 3 tháng dưới thời Hồ Quý Ly

3. Suối cá Cẩm Thủy: suối cá thần trong truyền thuyết của dân địa phương

4. Khu di tích Lam Kinh: Là khu điện Lam Kinh và đặt lăng một của một số vị vua triều Hậu Lê

Trước thành nhà Hồ