Lễ công bố các quyết định bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn (2011)

(Thứ hai, 20 Tháng 6 2011 14:54)

Ngày 17/6/2011, tại Hội trường gác 2 nhà 10 – Đại học Kinh tế quốc dân, đã diễn ra buổi lễ Công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và bổ nhiệm cán bộ quản lý. Đây là một hoạt động nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức và bộ máy cán bộ quản lý của Nhà trường. Trong buổi lễ này, Th.S Bùi Dương Hải đã được Hiệu trưởng bổ nhiệm làm Phó trưởng Bộ môn Toán kinh tế, nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2008-2013.Xin chúc mừng đ/c Bùi Dương Hải và Bộ môn Toán kinh tế. Chúc đ/c Hải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của Bộ môn và của Khoa.

Một số hình ảnh về buổi lễ.

altalt