Lễ hội 30 năm Thành lập Khoa (1998)

Khoa Toán kinh tế kỉ niệm 30 năm thành lập (1968 – 1998), và Bộ môn Điều khiển học Kinh tế (Bộ môn Toán kinh tế) đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba.

Quang cảnh bên ngoài Nhà Văn hóa – nơi tổ chức Hội khoa
GS.TS. Nguyễn Văn Nam, Hiệu trưởng ĐHKTQD, cựu sinh viên khoa Toán kinh tế
GS.TS. Nguyễn Tấn Lập, Trưởng khoa đầu tiên

GS.TS. Trần Túc, Trưởng khoa
TS. Nguyễn Quang Dong
GS.TSKH. Lương Xuân Quỳ, nguyên Hiệu trưởng
Cô Lưu Ngọc Cơ, trợ lý khoa dẫn chương trình
Sinh viên tặng hoa tri ân GS. Trần Túc
GS. Trần Túc tặng hoa tri ân GS. Nguyễn Tấn Lập
Ban Giám hiệu Nhà trường với lãnh đạo Khoa

Các nữ giảng viên cán bộ của Khoa, từ trái qua: Vũ Quỳnh Anh – Phan Thị Minh – Dương Thanh Mai – Nguyễn Thị Minh – Nguyễn Quỳnh Lan – Lưu Ngọc Cơ
GS.TS. Nguyễn Tấn Lập và GS.TSKH. Phạm Quang Thái – Tổng thư ký Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam
GS.TS. Trần Túc và GS.TS. Nguyễn Tấn Lập