Lễ kết nạp Đảng cho TS. Nguyễn Quang Huy (16.12.2022)

Vào chiều ngày Thứ Sáu, 16 tháng 12 năm 2022, tại Văn phòng Khoa đã diễn ra lễ Kết nạp Đảng.

Đối tượng: TS. Nguyễn Quang Huy.

Mở đầu, Bí thư chi bộ Khoa, TS. Nguyễn Thị Cẩm Vân đọc quyết định kết nạp Đảng, sau đó TS. Nguyễn Quang Huy đọc lời tuyên thệ.

Một số hình ảnh