Lễ trao bằng Tốt nghiệp khóa 34 (1996)

Chuyên ngành Tin học kinh tế và Kinh tế lượng (Toán kinh tế)

Lớp Tin học Kinh tế 34