Lễ trao bằng Tốt nghiệp Khóa 54 – đợt 2 (29/7/2016)

Tổ chức tại Hội trường Nhà văn hóa.

Chúc mừng các Tân cử nhân.