Lễ trao Quyết định Bổ nhiệm Trưởng khoa (24/2/2014)

Vào 15h30 ngày Thứ Hai 24/2/2014, tại Gác 2 Nhà 10, Trường ĐHKTQD đã tổ chức lễ Trao Quyết định Bổ nhiệm đối với các Trưởng khoa và Phó trưởng Đơn vị nhóm 1.

Một số hình ảnh.

Tặng hoa tri ân các Trưởng khoa đã kết thúc nhiệm kỳ vừa qua.

Hiệu trưởng trao Quyết định Bổ nhiệm Trưởng khoa Toán kinh tế nhiệm kỳ mới cho PGS.TS. Nguyễn Thị Minh