Lễ trao Quyết định Phó trưởng khoa và Trưởng Bộ môn Toán kinh tế

Vào ngày 23 tháng 4 năm 2019, tại phòng Hội thảo G nhà A1 đã diễn ra lễ trao Quyết định bổ nhiệm một số chức danh trong Nhà trường.

Bản tin của Nhà trường TẠI ĐÂY.

Trong lễ này, khoa Toán kinh tế có hai vị trí được bổ nhiệm chức danh lần đầu:

– Phó trưởng khoa: Tiến sỹ Nguyễn Quang Huy

– Trưởng Bộ môn Toán kinh tế: Tiến sỹ Phạm Ngọc Hưng

Ngoài ra, trong giảng viên của khoa có Thạc sỹ Lê Anh Đức được bổ nhiệm Phó trưởng phòng Quản lý Đào tạo.

 

Một số hình ảnh