Lịch học các khóa Tháng 5, 6 / 2014

Trung tâm Xử lý dữ liệu  Kinh tế – xã hội và Dự báo (CPF) thông báo về khóa học ngắn hạn.

Điện thoại: Thư ký Nguyễn Phương Lan (04) 3628 3007 – trong giờ hành chính.
Điều phối và hỗ trợ: Vũ Duy Thành – 0936 659 788

LỊCH HỌC VÀ PHÒNG HỌC

Sáng: 8h30 – 11h00; Chiều: 14h00 – 16h30; Tối: 18h30 – 21h00

 

  Buổi 1 Buổi 2 Buổi 3 Buổi 4 Buổi 5 Buổi 6  
Module 1:
KTL cơ bản
Sáng CN  18/5
P4.5 N10
Chiều CN  18/5
P4.5 N10
 
Sáng CN  25/5
D207
Chiều CN  25/5
D207
Sáng CN  01/6
D207
Chiều CN  01/6
D207
 
Module 2:
Xử lý dữ liệu STATA
Tối Thứ 2
19/5
D2-205
Tối Thứ 4
21/5
D2-205
 
Tối Thứ 6
23/5
D2-205
 
Tối Thứ 2
26/5
D2-205
 
Tối Thứ 4
28/5
D2-205
 
Tối Thứ 6
30/5
D2-205
 
Module 3:
KTL: Chuỗi thời gian
Sáng CN
15/6
Chiều CN
15/6 
Sáng CN
22/6 
Chiều CN
22/6 
Sáng CN
29/6 
Chiều CN
29/6 
 
Module 4:
KTL: Số liệu mảng
             
Module 5:
KTL: Eviews
Tối Thứ 4
4/6
D2-205
Tối Thứ 6
6/6
D2-205
 
Tối Thứ 2
9/6
D2-205
 
Tối Thứ 4
11/6
D2-205
 
Tối Thứ 6
13/6
D2-205
 
Tối Thứ 2
16/6
D2-205
 

 

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY.

 • Giảng viên là các nhà nghiên cứu ứng dụng, giàu kinh nghiệm thực tế và truyền đạt dễ hiểu;
 • Chương trình học cập nhật, hiện đại, gắn liền với ứng dụng thực tế;
 • Sử dụng các phần mềm chuyên dụng, phổ biến;
 • Giảng dạy trực quan, gắn với nhu cầu người học;
 • Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành.

Đối tượng:

 • Giảng viên, NCS, cán bộ nghiên cứu
 • Học viên chuẩn bị học Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh trong nước và nước ngoài
 • Cán bộ phân tích đầu tư, rủi ro tại các ngân hàng
 • Cá nhân có nhu cầu nâng cao kỹ năng về phân tích dữ liệu kinh tế – xã hội

Khóa học tổ chức thành 4 module

Học phí:

 • Mỗi Module: 2 triệu VND/module
 • Đăng ký trước 3 Module: giảm 1 triệu VND
 • Sinh viên: 1,5 triệu VND/module

Đóng  Học phí: Từ ngày 6/5 Tại Văn phòng khoa Toán kinh tế, P403, Nhà 7, ĐHKTQD, gặp cô Nguyễn Phương Lan để ghi danh sách chính thức
Hoặc tại buổi học đầu tiên tại phòng học (phòng học sẽ thông báo sau).