LỊCH HỌC LỚP RIÊNG – Kinh tế lượng, Xác suất thống kê và Mô hình toán – Tháng 2 năm 2017

Thông báo về lịch học lớp riêng 

TT Môn học Ngày học Thời gian Giảng đường
1 Kinh tế lượng Sáng CN – 12-02-2017 8h00 D2 – 204
    Chiều CN – 12-02-2017 14h00 D2 – 204
    Tối T2 – 13-02-2017 18h30 D101
    Tối T3 – 14-02-2017​ 18h30 D101
2 Lý thuyết XS và TKT Sáng CN – 12-02-2017​ 8h00 D2 – 205
    Chiều CN – 12-02-2017​ 14h00 D2 – 205​
    Tối T2 – 13-02-2017​ 18h30 D102
    Tối T3 – 14-02-2017​​ 18h30 D102​
3 Mô hình Toán Sáng CN – 12-02-2017​​ 8h00 D2 – 206
    Chiều CN – 12-02-2017​​ 14h00 D2 – 206​
    Tối T2 – 13-02-2017​​ 18h30 D103
    Tối T3 – 14-02-2017​​ 18h30 D103

Lịch thi cả ba môn: 18h00 – Tối thứ 5 – Ngày 16-02-2017

Tại giảng đường D101, D102, D103

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.