Lịch SHKH Bộ môn Toán Kinh tế (2020)

Cập nhật thông tin và lịch trình

Ngày Giờ – Phòng Người trình bày – Nội dung  Đăng ký
PQLKH
Ghi chú
3/12/2019 14h00 – A1-1109 Tác giả: Phạm Ngọc Hưng – Bùi Dương Hải
Báo cáo Giáo trình Lý thuyết xác suất
Thứ Sáu
27/12/2019
14h00 – A1-1109 Bùi Dương Hải
“Một số vấn đề lý thuyết và thực hành Kinh tế lượng”
Thứ Năm
2/1/2020
14h00 – A1-1109 Nguyễn Thị Thảo
Ứng dụng Entropy trong đo lường hiệu quả thông tin – Một nghiên cứu thực nghiệm ở Thị trường chứng khoán Việt Nam.
Thứ Sáu
21/2/2020
14h00 – A1-1108 Mai Cẩm Tú