Lịch sử hình thành

Khoa Toán kinh tế trường Đại học Kinh tế Quốc dân ngày nay được hình thành trên cơ sở Tổ Toán kinh tế thành lập năm 1962.

Tổ Toán kinh tế được thành lập từ việc nhập nhóm giảng viên Toán kinh tế của tổ Thống kê thuộc Khoa Thống – Kế – Vận (Thống kê – Kế toán – Vận trù) và nhóm giảng viên giảng dạy Toán của tổ Văn hoá thuộc Phòng giáo vụ. Tổ Toán kinh tế có nhiệm vụ giảng dạy Toán cao cấp và một số môn Toán kinh tế cho các chuyên ngành của trường. Về mặt tổ chức, tổ Toán kinh tế chia thành ba nhóm chuyên môn có tên gọi Giải tích, Xác suất thống kê và Quy hoạch tuyến tính.

 

Các thành viên đầu tiên của Tổ Toán kinh tế (năm 1962)

1. Nguyễn Huy Lân – Tốt nghiệp ĐH Sư phạm Hà Nội, từ Hải Phòng – 1959

2. Nguyễn Tấn Lập – Tiến sỹ, Việt kiều ở Pháp về – 1961

3. Lê Thanh Hải – Tốt nghiệp ĐH Sư phạm Hà Nội về – 1961

4. Trương Diêu – Tốt nghiệp ĐH Sư phạm Hà Nội về – 1961

5. Nguyễn Thị Nguyệt Nga – Tốt nghiệp ĐH Sư phạm Hà Nội về – 1961

6. Hoàng Văn Khoan – Tốt nghiệp ĐH Tổng hợp Hà Nội về – 1961

7. Trần Văn Túc – Tốt nghiệp ĐH Tổng hợp Hà Nội về – 1961

8. Chu Tân –  Tốt nghiệp ĐH Tổng hợp Hà Nội về – 1962

9. Nguyễn Dưỡng – Tốt nghiệp ĐH Tổng hợp Hà Nội về – 1962

10. Đỗ Hoàng Toàn – Tốt nghiệp ĐH Tổng hợp Hà Nội về – 1962

11. Đinh Tiến Khu – Tốt nghiệp ĐH SP HN chuyển từ Vụ Bổ túc VH về – 1962

12. Nguyễn Nhật Lệ – Tốt nghiệp ĐH Sư phạm Vinh về – 1962

 

Tổ trưởng : TS. Nguyễn Tấn Lập

Nhóm Giải tích : Lê Thanh Hải, Nguyễn Huy Lân, Trương Diêu, Nguyễn Thị Nguyệt Nga, Nguyễn Nhật Lệ.

Nhóm Xác suất thống kê : Hoàng Văn Khoan, Nguyễn Tấn Lập, Nguyễn Dưỡng.

Nhóm Quy hoạch tuyến tính : Trần Văn Túc, Đinh Tiến Khu, Chu Tân, Đỗ Hoàng Toàn.

Các nhóm chuyên môn vừa tiến hành biên soạn giáo trình vừa giảng dạy. Các môn học do Tổ phụ trách chưa giảng dạy cho toàn trường và giảng theo yêu cầu của các chuyên ngành thuộc các Khoa.

 

(Trần Túc. 2001)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.