Lịch thi đấu Giải bóng đá Khoa 2013

 GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG KHOA TOÁN KINH TẾ – 2013
 
 
BẢNG A BẢNG B BẢNG C (NỮ)
Toán kinh tế 52 Toán tài chính 52B Toán tài chính 52B
Toán tài chính 52A Toán kinh tế 53 Toán tài chính 53
Toán tài chính 53 Toán K 54.01 Toán K 54.01
Toán K 54.02 Giáo viên Toán K 54.02
Cựu sinh viên (TTC50)    
 
Trận Ngày Giờ Bảng Đội Sân TỈ SỐ Ghi chú
1 29/03 7h-8h A TKT 52 – TTC52A 1 1 – 0  
2 29/03 8h-9h B TTC 52B – TKT 53 1 2 – 0  
3 29/03 9h-10h C K54.01 – K54.02 1 1 – 2  
4 30/03 13h-14h A Cựu SV – K54.02 1 3 – 0  
5 31/03 10h-11h A TKT 52 – Cựu SV 6 0 – 0  
6 2/4 13h-14h A TKT52 – K54.02 2 0 – 3  
7 2/4 15h-16h B TKT53 – GV 2 2 – 1  
8 2/4 14h-15h C TTC53 –  K54.02 2 1 – 0  
9 3/4 14h-15h A TTC53 – K54.02 9 3 – 1  
10 3/4 13h-14h B TTC52B – GV 9 2 – 1  
11 3/4 13h-14h C TTC52B – TTC53 10 1 – 0  
12 5/4 8h30-9h30 A TTC 53 – TKT52 1 2 – 4  
14 5/4 10h30-11h30 B TKT 53 – K54.01 1 1 – 0  
13 5/4 9h30-10h30 C TTC 53 – K54.01 1 2 – 1  
15 6/4 14h30-15h30 A Cựu SV – TTC53 1 0 – 1  
16 7/4 10h-11h A Cựu SV – TTC52A 1 0 – 4  
17 8/4 10h30-11h30 A TTC52A – TTC53 1 0 – 0  
18 8/4 8h30-9h30 B TTC52B – K 54.01 1 2 – 0  
19 8/4 9h30-10h30 C TTC52B – K54.01 1 3 – 1  
20 10/4 8h30-9h30 A TTC52A – K54.02 1  
21 10/4 9h30-10h30 B GV – K54.01 1 0 – 2  
22 10/4 10h30-11h30 C TTC52B – K54.02 1 3 – 2  
23 12/4 8h30-9h30 BK 1 Nhất A – Nhì B
TKT52 – TTC53
1    
24 12/4 10h30-11h30 BK 2 Nhất B – Nhì A
TTC52B – TKT53
1    
25 14/4 8h30 – 9h20 Giải 3 TTC53 – TKT53      
26 14/4 9h30 – 10h20 CK Nữ TTC52B – TTC53   1 – 0  
27 14/4 10h30 – 11h20 CK nam TTC52B – TKT52   0 – 1  
        Bế mạc – Trao giải      
 
 

Một số hình ảnh

alt

alt

Trận số 5
alt

Trận số 6