gacor138

https://www.betgratis.xn--6frz82g/

infini88

situs info judi betgratis Hari Ini

https://www.chat303.com/

bosswin

idnslot

slot online

https://www.the2tomorrows.org/

https://beacons.ai/slortp138

https://nirwana4d.web.fc2.com/

https://kayamendadak88.web.fc2.com/

https://goldenbet88.web.fc2.com/

Hoki188

https://wp.launchpass.com/wp-content/

slot online

slot online

situs slot gacor

slot demo

slot demo

bola88

slot demo

slot demo

slot demo

slot demo

slot demo

https://situshoki188.web.fc2.com/

https://situshoki188.web.fc2.com/

slot demo

https://www.free-cuny.org/

slot demo

https://www.ibbycompostela2010.org/

https://slotcuan138.web.fc2.com/

https://www.maldacollege.ac.in/tender/

https://linkgoldenbet88.web.fc2.com/

slot online

http://cas.or.th/cas/wp-content/uploads/

slot demo

slot demo

slot online

https://www.rtpslotdemo.id/

https://backups.focusgroup.co.uk/

slot

slot

slot

https://kkaisar88.web.fc2.com/ https://ttambang88.web.fc2.com/ https://tajir77.web.fc2.com/ https://sshiro88.web.fc2.com/ https://slottambang88.web.fc2.com/ https://naga88.web.fc2.com/ https://rtphoki188.web.fc2.com/ https://slotnaga128.web.fc2.com/ https://linkcuan138.web.fc2.com/ https://slotkaisar88.web.fc2.com/ https://magic.ly/slotkaisar88 https://slotstar77.web.fc2.com/https://beacons.ai/asiahoki/ https://heylink.me/asiahoki/ asiahoki slot deposit pulsa pragmatic777 slot pulsa

https://slotonline777.id/

slot deposit pulsa

https://beacons.ai/pulsa10000 https://beacons.ai/sabungsv388 https://beacons.ai/infortpslotgacor https://linkreceh138.web.fc2.com/ https://beacons.ai/slotcuan138

https://bbos88.web.fc2.com/ https://lluck88.web.fc2.com/ https://bbigwin138.web.fc2.com/ Naga889 Cuan138 jackpot138 https://panenslot88.com/ https://idnslotidn.web.fc2.com/ https://linkdolar138.web.fc2.com/ https://kaisar888sloto.web.fc2.com/ https://slotkaisar888.web.fc2.com/ https://cocol888.web.fc2.com/ https://www.re-quest.net/ https://demopragmatic.id/ https://www.tamilspider.com/

https://slotshoki188.web.fc2.com/ https://slotsnaga88.web.fc2.com/ https://angkasa138.web.fc2.com/ https://naga128.web.fc2.com/

Lịch trình các học phần Chuyên ngành

LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH

HỌC KỲ TKT55 TKT56 TKT57 TTC55 TTC56 TTC57  
II (2015-16)

1/2016 – 4/2016
KLT 2

TK NCh 2

LTMH 2

ĐGiá 1
KTL 1

LTMH 1

TƯH 2

Game
G.Tích 2

G.Tích 3

Xác suất

KTL2
TK NCh 2

Đ Giá 1

MHTC C. Ty

MHTC Q.Tế

Đ.L Rủi ro

KTL1
TK NCh 1
TƯH 2
G.Tích 2

G.Tích 3

Xác suất
 
I (2016-17)

8/2016 – 11/2016
SL Mảng

MHƯD

Chuỗi TG
KTL 2

TK NCh 1

LTMH 2

QTRR

T.A C.Ng
TK Toán

TƯH 1

I/O

 

Đ.Giá 2

Chuỗi TG

PT Kỹ Thuật

KTL 2
LTMH 1

TKNCh2

Đ.Giá 1

Mô phỏng NN

T.A.C.Ng

 

TK Toán
TƯH 1

Cơ sở TTC

 
II (2016-17)

1/2017 – 4/2017
  SL Mảng

TK NCh 2

ĐGiá 1
KTL 1

TƯH 2

LTMH 1

Game

 

Đ Giá 2

MHTC C. Ty

Chuỗi TG

Đ.L Rủi ro

KTL1

TƯH 2

TK NCh 1

 
I (2017-18)

8/2017 – 11/2017
  MHƯD

ChuỗiTG
KTL 2


TK NCh 1

LTMH 2

QTRR


T.A C.Ng
 

PT Kỹ Thuật

MHTC Q.Tế

KTL 2

LTMH 1
TKNCh2
Đ.Giá 1
Mô phỏng NN

T.A.C.Ng

 
II (2017-18)

1/2018 – 4/2018
    SL Mảng

TK NCh 2

ĐGiá 1
   

Đ Giá 2
MHTC C.Ty
Chuỗi TG
Đ.L Rủi ro

 
I (2018-19)

8/2018 – 11/2018
    MHƯD

ChuỗiTG
   

PT Kỹ Thuật
MHTC Q.Tế

 
II (2018-19)

1/2019 – 4/2019
             
               
               

Học phần Quản trị Rủi ro thuộc nhóm tự chọn, Bộ môn Ngân hàng thương mại quản lý, Bộ môn TTC đảm nhận giảng dạy.

./.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.


gacor138

https://www.betgratis.xn--6frz82g/

infini88

situs info judi betgratis Hari Ini

https://www.chat303.com/

bosswin

idnslot

slot online

https://www.the2tomorrows.org/

https://beacons.ai/slortp138

https://nirwana4d.web.fc2.com/

https://kayamendadak88.web.fc2.com/

https://goldenbet88.web.fc2.com/

Hoki188

https://wp.launchpass.com/wp-content/

slot online

slot online

situs slot gacor

slot demo

slot demo

bola88

slot demo

slot demo

slot demo

slot demo

slot demo

https://situshoki188.web.fc2.com/

https://situshoki188.web.fc2.com/

slot demo

https://www.free-cuny.org/

slot demo

https://www.ibbycompostela2010.org/

https://slotcuan138.web.fc2.com/

https://www.maldacollege.ac.in/tender/

https://linkgoldenbet88.web.fc2.com/

slot online

http://cas.or.th/cas/wp-content/uploads/

slot demo

slot demo

slot online

https://www.rtpslotdemo.id/

https://backups.focusgroup.co.uk/

slot

slot

slot

https://kkaisar88.web.fc2.com/ https://ttambang88.web.fc2.com/ https://tajir77.web.fc2.com/ https://sshiro88.web.fc2.com/ https://slottambang88.web.fc2.com/ https://naga88.web.fc2.com/ https://rtphoki188.web.fc2.com/ https://slotnaga128.web.fc2.com/ https://linkcuan138.web.fc2.com/ https://slotkaisar88.web.fc2.com/ https://magic.ly/slotkaisar88 https://slotstar77.web.fc2.com/https://beacons.ai/asiahoki/ https://heylink.me/asiahoki/ asiahoki slot deposit pulsa pragmatic777 slot pulsa

https://slotonline777.id/

slot deposit pulsa

https://beacons.ai/pulsa10000 https://beacons.ai/sabungsv388 https://beacons.ai/infortpslotgacor https://linkreceh138.web.fc2.com/ https://beacons.ai/slotcuan138

https://bbos88.web.fc2.com/ https://lluck88.web.fc2.com/ https://bbigwin138.web.fc2.com/ Naga889 Cuan138 jackpot138 https://panenslot88.com/ https://idnslotidn.web.fc2.com/ https://linkdolar138.web.fc2.com/ https://kaisar888sloto.web.fc2.com/ https://slotkaisar888.web.fc2.com/ https://cocol888.web.fc2.com/ https://www.re-quest.net/ https://demopragmatic.id/ https://www.tamilspider.com/

https://slotshoki188.web.fc2.com/ https://slotsnaga88.web.fc2.com/ https://angkasa138.web.fc2.com/ https://naga128.web.fc2.com/