Lịch trình công tác thi THPT Quốc gia năm 2015 (tuyển sinh khóa 57)

Theo thông báo của nhà trường, ĐHKTQD tham gia trông thi – chấm thi kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia.

Thông báo cụ thể: TẠI ĐÂY.

Một số mốc thời gian:

Ngày Giờ Nội dung Tại
25/6 (Năm) 8:30 Họp Trưởng điểm thi, thư ký tổng hợp G2N10
  10:00 Trưởng điểm thi kiểm tra địa điểm thi Sân N7
  14:30 Nhận văn phòng phẩm T1N10
26/6 (Sáu) 8:30 Tập huấn Trưởng điểm, thư ký điểm thi NVH
  14:00 Tập huấn Cán bộ coi thi (CBCT) Sau
30/6 (Ba) 7:00 Có mặt tại điểm thi: Trưởng điểm + Thư ký Điểm thi
  7:30 CBCT có mặt, gặp thí sinh, phổ biến quy chế thi Điểm thi
1/7 (Tư) Sáng Thi Toán (180p, từ 7:55)  
  Chiều Thi Ngoại ngữ (90p, từ 14:15)  
2/7 (Năm) Sáng Thi Ngữ văn (180p, từ 7:55)  
  Chiều Thi Vật lý (90p, từ 14:15)  
3/7 (Sáu) Sáng Thi Địa lý (180p, từ 7:55)  
  Chiều Thi Hóa học (90p, từ 14:15)  
4/7 (Bảy) Sáng Thi Lịch sử (180p, từ 7:55)  
  Chiều Thi Sinh học (90p, từ 14:15)  

Văn phòng khoa.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.