Lịch tuần Khoa, 16/01/2017 đến ngày 22/01/2017

Thứ 2: 8h, Họp báo cáo và thông qua Dự thảo Quy định quản lý các chương trình Liên kết đào tạo với nước ngoài, tại G2N7. Mời: cô Minh

Thứ 2: 8h-17h, Gặp và làm việc với VCB. Mời: Thầy Thế

Thứ 3: 14h-16h, Seminar khoa học về Cân bằng riêng – ứng dụng trong Nông nghiệp, do GS William Meyers, GĐ chương trình quốc tế, ĐH Missouri trình bày, tại VP Khoa. Kính mời các thầy cô trong Khoa và NCS

Thứ 3: 16h-17h: Khoa gặp NCS khóa 34+35 về vấn đề quy trình và chất lượng luận án. Mời: Cô Minh, thầy Thế, thầy Mạnh

Thứ 4: 8h Hội nghị giao kế hoạch năm 2017, tại G2N10. Mời: cô Minh, thầy Thế

Thứ 6: 8h, Tổng kết công tác Nghiên cứu khoa học năm 2016 và giao nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học năm 2017, tại G2N10. Mời: Chủ nhiệm các đề tài NCKH: Cấp Nhà nước; Cấp Bộ, Nghị định thư, Cấp Cơ sở năm 2017.

Thứ 6: 14h30-15h30: Khoa họp với LĐ các bộ môn, tại VP Khoa. Mời: C.Minh, T. Thế, T. Mạnh, T. Trung, T. Mạnh

Thứ 6: 15h30, Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017 và Tổng kết công tác Đảng năm 2016. Mời: Cô Minh, T. Thế, T. Tuấn, T.Trung, T.Mạnh. [Nhà trường chuyển thời gian sang 14h]

Văn phòng Khoa

Việc trong tuần:

1. Cô Phương Lan: đảm nhiệm thêm việc của cô P. Minh trong tuần

2. Cô Phương Lan: cập nhật các thông tin tài chính của Trung tâm vào Google Driver