Lịch tuần Khoa, thời gian từ 01/01/2018 đến ngày 07/01/2018

Thứ 6: 9h, Ban Giám hiệu gặp gỡ, trao đổi ý kiến với các Giáo sư, Phó giáo sư và giảng viên có học vị tiến sĩ đang thực hiện quy trình kéo dài trong năm 2017, tại G2N10. Kính mời: T. Dong, T. Thứ, T. Hòa, T.Phi, C. Lan.

 

Thứ 6: 14h, Họp bộ môn Toán kinh tế và các thầy cô giảng Kinh tế lượng:

 

– Về việc: Giảng dạy học phần Kinh tế lượng 1 học kỳ tới

 

– Đề nghị các thầy cô tham gia họp đầy đủ

 

 

Thứ 6: 16h, Họp góp ý dự thảo về Quy chế đánh giá, phân loại viên chức và người lao động tại VP Khoa. Yêu cầu tất cả thầy cô dự họp đầy đủ.

Văn phòng Khoa