Lịch tuần Khoa, thời gian từ 28/03/2016 đến ngày 03/04/2016

Thứ 3: 10h30, VP Bank trao đổi nghề nghiệp với sinh viên và tuyển thực tập. Tại D102, mời: Cô N.Minh, thầy Thế, thầy Mạnh, cô N.Trang, thầy Thành và các thầy cô quan tâm.

Thứ 4: 14h, Hội nghị cán bộ, viên chức chủ chốt của Trường lấy tín nhiệm để bổ nhiệm Trưởng đơn vị, tại G2N10. Mời: thầy Tuấn (bí thư chi bộ), cô N.Minh

Thứ 6: 14h, Họp giao ban công tác Quý II. Mời: thầy Tuấn (bí thư chi bộ), cô N.Minh, thầy Thế, thầy Trung, thầy Mạnh

 

Việc lưu ý tuần sau: Các NCS 35 chuẩn bị trình bày vào ngày 8/4/2016. Đề nghị các NCS gửi thông tin về nội dung trình bày sớm cho các thầy Trưởng bộ môn phụ trách

VP Khoa