Lịch tuần Khoa, thời gian từ 28/8-3/9

Thứ 3: 10h30, họp tổ chức lớp SAS cho sinh viên/ tổ chức NCKH cho sinh viên

Đã có biểu mẫu mới cho kê khai giảng dạy và dự thảo quy trình bổ nhiệm, mời các thầy cô đọc trong thông tin nội bộ của Trường. Các ý kiến đóng góp xin gửi về minhkthn@gmail.com, trước 18h ngày 30/8.

Các việc cần làm khác:

Khai giảng K59:

Chọn 5 sinh viên mỗi lớp K59 để chuẩn bị dự lễ khai giảng vào ngày 6/9. Thực hiện: cố vấn học tập K59

Nhận và gửi giấy mời tới sinh viên. Thực hiện: Cô P. Minh

Văn phòng Khoa