Lịch tuần Khoa, thời gian từ 30/05/2016 đến ngày 5/6/2016)

Thứ 2: 8h30, Họp về xét tuyển NCS, tại HTA. Mời: Cô Minh

Thứ 2: 9h30, Gặp mặt các ứng viên NCS, tại văn phòng Khoa. Mời: cô Minh, thầy Thế

Thứ 2: 14 h-17h, Xét tuyển NCS, tại văn phòng Khoa. Mời: các thầy cô trong hội đồng

Thứ 4: 14h, Họp triển khai kế hoạch mời khách quốc tế viết bài và tham dự Hội thảo “Đào tạo và nghiên cứu về kinh tế thị trường của các trường Đại học Việt Nam”, tại G2 N7. Mời: cô Minh

Văn phòng Khoa