Lịch tuần Khoa, thời gian từ 31/7-5/8/2017

Thứ 2: Họp tổng kết năm học

(Mời các thầy cô tải mẫu kê khai theo link http://www.phongtonghop.neu.edu.vn/ViewThiDuaKhenThuong.aspx?ID=62 và điền sẵn)

Bộ môn TKT và TTC: văn phòng Khoa và phòng CN Khoa, từ 8h30

Bộ môn TCB: Phòng học Cao học Hà lan, Gác 4 nhà 10, từ 9h (các bộ môn chuẩn bị sẵn báo cáo để chiều thứ 2 nộp Trường )

Họp toàn Khoa: từ 10h

Họp Hội đồng thi đua Khoa: từ 10h45, mời cô Minh, thầy Thế, thầy Tuấn, thầy Mạnh, thầy Hoàn, thầy Hoàng, cô Trang.

Kính mời các thầy cô  dự liên hoan tổng kết năm, tại: L’An Nam Buffet, 177 Bùi Thị Xuân, từ 11h15 (Trân trọng mời các thầy cô kiêm giảng, thỉnh giảng)

Thứ 3: 14h30: học viên Cao học báo cáo. Kính mời các thầy cô

Văn phòng Khoa