Lịch tuần Khoa, thời gian từ ngày 05/02/2018 đến ngày 11/02/2018)

Thứ 2: 14h, Mời các thầy cô có hướng dẫn chuyên đề tốt nghiệp Toán Kinh tế vào họp và chấm 2, tại VP Khoa. Sau đó đi khảo sát Văn phòng mới tại nhà A1 ( các thầy cô: Minh, Thế, Hải, P. Minh, Lan và các thầy cô quan tâm)

Thứ 2: 15h30, Họp chốt tờ giới thiệu Actuary, tại VP Khoa. Mời: C. Minh, T. Thế, T. Mạnh, C. Thắm và các thầy cô quan tâm.

Thứ 3: 10h, Họp công tác chuẩn bị chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, tại G2N10. Mời cô P. Minh

Thứ 3: 15h, Họp Hội đồng xét cảnh báo, xét thôi học hệ chính quy (đợt 2 năm 2017), tại G2N10. Mời: cô Minh

Thứ 4: 9h30: Gặp mặt cuối năm Khoa, 10h15 đi nhận bánh chưng đã đăng kí, 11 h Trân trọng kính mời các thầy cô, các thầy cô đã nghỉ hưu và các thầy cô kiêm giảng, thỉnh giảng về dự liên hoan tất niên. Địa điểm: Quán MonStar 19 Lê Thanh Nghị

Thứ 5: 14h, Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo Định phí bảo hiểm và quản trị rủi ro – Actuary (đào tạo bằng tiếng Anh), trình độ đại học, tại G2N10. Mời: C. Minh

Thứ 6: 8h30, Hội nghị tổng kết công tác trợ lý đào tạo năm 2017 và quán triệt nhiệm vụ năm 2018, tại G2N10. Mời: T. Thế, C. P Minh

Văn phòng Khoa