Lịch tuần Khoa, thời gian từ ngày 05/09/2016 đến ngày 11/09/2016

Thứ 2: 15h, Tiếp thầy Vân, trưởng khoa Toán – Thống kê Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Tại VP Khoa. Mời: Cô Minh, T. Thế, T.Trung, T.Mạnh

16h: Tiếp và làm việc với Đoàn CBVC Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, tại G2N10. Mời: cô Minh

Thứ 3: 10h, Giới thiệu và phổ biến xếp chuyên ngành K58 (Ngành Toán ứng dụng trong kinh tế, POHE), tại HT A. Mời: C. Minh, T. Mạnh, thầy Thành (Thầy Thành chuẩn bị nội dung)

Thứ 4: 8h30, Hội nghị tổng kết công tác Cố vấn học tập năm học 2015-2016, tại G2N10. Mời: thầy Thế, các cố vấn học tập

Thứ 4: 14h, Họp về giảng dạy học tập cho K58, tại G2N10. Mời: T.Trung

Thứ 4: 15h, Họp về chương trình lễ kỷ niệm. Tại VP Khoa. Mời: Các Trưởng tiểu ban: T.Thế (Ban tổ chức, Văn nghệ – truyền thông ) T. Dong (Ban đề xuất ban liên lạc cựu sinh viên), T.Thứ (Ban biên soạn lịch sử Khoa, Ban lễ tân), T.Trung (Ban cơ sở vật chất), T. Mạnh, T.Hải, C.Thủy, T.Hoàn Kính đề nghị các thầy trưởng tiểu ban chuẩn bị nội dung.

Văn phòng Khoa