Lịch tuần Khoa, thời gian từ ngày 06/11/2017 đến ngày 12/11/2017

Thứ 6 – 10/11.

14h00: Seminar Bộ môn Toán kinh tế

Chủ đề: STATA và các bộ dữ liệu quốc gia

Người trình bày: ThS. Vũ Thị Bích Ngọc

4h, họp về chương trình  Actuary, tại VP Khoa. Mời: T.Dong, C. Minh, T. Thế, T. Mạnh, C. Thắm, C. Ánh.

 

Văn phòng Khoa