Lịch tuần Khoa, thời gian từ ngày 09/01/2017 đến ngày 15/01/2017

Thứ 6: 8h30, Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn học kỳ 1 năm học 2016-2017, tại Gác 2 nhà 10. Mời Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UVBCH Công Đoàn Khoa và các đồng chí có giấy mời.

Thứ 7: 8h00, Lễ trao bằng thạc sĩ, tại Hội trường A. Mời lãnh đạo Khoa, Bộ môn, các Thầy cô giáo giảng dạy và hướng dẫn luận văn thạc sĩ.

Chủ nhật: 9h00, Lễ trao bằng tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, tại Hội trường A. Mời lãnh đạo Khoa và các Thầy cô tham gia giảng dạy cho chương trình.

Văn phòng Khoa