Lịch tuần Khoa, thời gian từ ngày 11/12/2017 đến ngày 17/12/2017

Thứ 3: 8h, Hội nghị công chức, viên chức chủ chốt của Trường lấy tín nhiệm nhân sự lần 1 đối với vị trí Trưởng phòng Quản lý Khoa học, tại G2N10. Mời: T. Tuấn, C. Minh

Thứ 3: 8h, Họp công tác chuẩn bị mở ngành đào tạo Actuary tại Việt Nam, tại G2N10. Mời: T. Dong, C. Minh, T. Thế, T. Mạnh, C. Thắm, C. Ánh và các thầy cô quan tâm

Thứ 3: 4h30, Làm việc với nhóm sinh viên NCKH, tại VP Khoa. Mời: C. Minh, T. Thế, T. Mạnh

Thứ 3: 10h, Công đoàn trường làm việc với Công đoàn bộ phận về công tác tổ chức Đại hội công đoàn trường lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2017-2022, tại G2N10. Mời: C. Phan Minh

Thứ 5: 8h, Hội thảo khoa học Quốc gia: “Áp dụng Basel II trong quản trị rủi ro của các NHTM Việt Nam: Cơ hội, thách thức và lộ trình thực hiện”, tại B102 Nhà A2. Mời: C. Minh và các thầy cô quan tâm

 

Văn phòng Khoa