Lịch tuần Khoa, thời gian từ ngày 12/9/2016 đến ngày 18/9/2016

Thứ 2: 8h30, Khai giảng K58, tại HT A. Mời Cô N.Minh, Cô P.Minh, đại diện các bộ môn

Thứ 2: 13h, Khai mạc “Tuần định hướng và sinh hoạt công dân sinh viên Khóa 58”, tại HT A. Mời Cô Minh

Thứ 2: 16h, Họp về tổ chức 22/10, tại VP Khoa. Mời: BNC Khoa, T. Dong, T.Thứ, T. Trung, T.Mạnh, T. Hải, T. Hoàng, T.Thành 

 

 

Thứ 3: 14h45, Kiểm tra sinh hoạt Đảng, tại G2N7. Mời: Chi ủy Khoa Toán Kinh tế

Văn phòng Khoa