Lịch tuần Khoa, thời gian từ ngày 14/11/2016 đến ngày 20/11/2016

Thứ 4: 10h, Họp xét gia hạn NCS K33 (hệ 4 năm) và K34 (hệ 3 năm), tại G2N7. Mời: cô N. Minh

Thứ 5: 8h, Ký kết đào tạo với trường North- West University và công ty SAS, tại Khách sạn Melia. Mời: thầy Thế

 

Thứ 6: Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Văn phòng khoa

Từ : 8h30. Mời tất cả các Thầy cô

Chiều thứ 6: NCS trình bày trước bộ môn: 13h30. Mời các thầy cô

 

Văn phòng Khoa