Lịch tuần Khoa, thời gian từ ngày 15/08/2016 đến ngày 21/08/2016

Thứ 2: 8h,Hội nghị Công tác sinh viên năm 2016, tại HTA. Kính mời: cô N.Minh, cô P.Minh, các thầy cô cố vấn học tập

 

 

Thứ 5: 8h30,  Lễ công bố Quyết định thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2013-2018, tại HTA. Kính mời: các thầy cô không có giờ lên lớp

 

 

Thứ 6: 14h00 -15h30: Họp tổng kết năm học, Bộ môn Toán Kinh tế. Tại: VP Khoa. Kính mời: toàn thể thầy cô thuộc bộ môn

Thứ 6: 15h30 -16h: Họp lãnh đạo Khoa mở rộng. Kính mời: Lãnh đạo Khoa, trưởng phó các bộ môn, thầy Tuấn (chi bộ), thầy Hoàng (công đoàn).

Thứ 6: 16h-17h: Họp toàn Khoa.

Nội dung: Tổng kết năm học 2015 – 2016.

Kính đề nghị thầy cô đi họp đầy đủ, đúng giờ. Thầy cô nào không đi họp được thì đề nghị báo cáo trực tiếp với Trưởng Khoa. 

 

Văn phòng Khoa